PRIA toetus

Oleme taotlenud meie tööolude ja -viiside parendamiseks toetusi, mis aitaksid pakkuda veelgi paremat teenust oma klientidele.

OÜ Aarain Furniture, reg.kood 11318260 rajab TÖÖSTUSE PEAHOONE PRIA projekti “Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 13-30.3/19/1390” raames. Projekti kogumaksumusest on PRIA investeeringu suurus 139 980.49 eurot. Toetatava tegevuse TÖÖSTUSE PEAHOONE püstitamise eesmärgiks on tungiv vajadus suurema tootmishoone järgi seoses vajadusega hakata tootma suurema-mõõtmelisi puittooteid ja seeläbi suurendada tootmismahtusid. Uus tootmishoone kujutab endast tootmishoonet puitmajade jaoks koos tööliste kaasaegse olme-blokiga ning büroo-ruumidega.


OÜ Aarain Furniture taotles PRIA-st investeeringutoetust häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõttesse. Saadi positiivne vastus. Investeeringuobjektidena on kavas soetada mitmekettaline lahkamissaag, mis tõstaks oluliselt täispuidust treppide kvaliteeti ja tootmismahtu ning Re-tsirkulatsioonifilter, mis tagaks tegevuskulude vähenemise. Valituks osutusid Kaur Trade OÜ mitmekettalise lahkamissae osas ja AS Hekotek Re-tsirkulatsioonifiltri osas. Seadmete soetamisega loodetakse tõsta täispuidust treppide kvaliteeti ja käivet ning ettevõtte soojakulude vähendamist ja seeläbi tootmise efektiivsust.


2017. aastal taotles OÜ Aarain Furniture PRIA-st investeeringutoetust häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõttesse. Saadi positiivne vastus. Investeeringuobjektidena on kavas püstitada PVC kerghall koos statsionaarse aluspõhjaga. Valituks osutusid JK Moto OÜ kerghalli põhja ehitamise osas ja Tent Projektid OÜ kerghalli osas. PVC kerghalli püstitamisega loodetakse vähendada tootmise hooajalisust läbi võimaluse toota lattu valmis erinevaid tooteid. Pria-st taotletakse summat €29 999.