PRIA investeering

OÜ Aarain Furniture taotles PRIA-st investeeringutoetust häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõttesse. Saadi positiivne vastus. Investeeringuobjektidena on kavas soetada mitmekettaline lahkamissaag, mis tõstaks oluliselt täispuidust treppide kvaliteeti ja tootmismahtu ning Re-tsirkulatsioonifilter, mis tagaks tegevuskulude vähenemise. Valituks osutusid Kaur Trade OÜ mitmekettalise lahkamissae osas ja AS Hekotek Re-tsirkulatsioonifiltri osas. Seadmete soetamisega loodetakse tõsta täispuidust treppide kvaliteeti ja käivet ning ettevõtte soojakulude vähendamist ja seeläbi tootmise efektiivsust.


2017. aastal taotles OÜ Aarain Furniture PRIA-st investeeringutoetust häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõttesse. Saadi positiivne vastus . Investeeringuobjektidena on kavas püstitada PVC kerghall koos statsionaarse aluspõhjaga. Valituks osutusid JK Moto OÜ kerghalli põhja ehitamise osas ja Tent Projektid OÜ kerghalli osas. PVC kerghalli püstitamisega loodetakse vähendada tootmise hooajalisust läbi võimaluse toota lattu valmis erinevaid tooteid. Pria-st taotletakse summat €29 999.